כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
סגירה
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
לפרטים נוספים התקשרו
1599-500-818
*פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
חיפוש
דלג על חיפוש

נספחים וקבצים נוספים:

  הוראת מנכ"ל שוברים להכשרה מקצועית 1.6
  נספח א' - אוכלוסיות יעד
  נספח ב' - גופים מפנים
  נספח ג' - רשימת מקצועות בעלי אופק תעסוקתי גבוהה - 2020
  נספח ג'1 - רשימת מקצועות אותם ניתן ללמוד מעל 12 חו ...
  נספח ג'2 - מקצועות עם אופק תעסוקתי בדרגה נמוכה
  נספח ג'3 -רשימת המקצועות בעלי אופק תעסוקתי בדרגה גבוהה שאינם דורשים מקצועות רישוי וחקיקה
  נספח ד' - תקרות סיוע
  נספח ה' - בקשה לקבלת שובר הכשרה מקצועית תעסוקתית, ימולא על ידי הגוף המפנה
  נספח ה'1 - הצהרה והתחייבות של הפונה לקבלת השובר
  נסח ה'2 - אישור מוסד הכשרה על עמידה בתנאי הקבלה לקורס הכשרה מקצועית תעסוקתית- ימולא וייחתם על ידי מוסד
  נספח ה'3 - בקשה לשינוי פרטי תשלום- ימולא על ידי הגוף המפנה והמשתתף
  נספח ה'4 -תצהיר בדבר אחוז הלומדים מקבלי שובר והיקף הלומדים במוסד ההכשרה - ימולא על ידי מוסד הלימודים
  נספח ו'-החזר תשלום ראשון
  נספח ו'1 - החזר תשלום שני
  נספח ו'2 - החזר תשלום שלישי
  נספח ו'3- בקשה לתשלום מענק השמה
  השגה על החלטת החברה לפי סעיף 8.1.6 להוראה
עבור לתוכן העמוד