כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818

קבוצה ב'

הגדל

 

דורשי עבודה מופנים ע"י שירות התעסוקה

 

דורשי עבודה בני 45 ומעלה

 

 תושבי ישובים ואזורים אשר נקבעו ע"י הממשלה כאזורים בעלי עדיפות לאומית

בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 2009- 2010 ,(התשס"ט- 2009) להלן- אזורי עדיפות לאומית),

 

עולה חדש שאינו יוצא אתיופיה

עבור לתוכן העמוד