כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
סגירה
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
לפרטים נוספים התקשרו
1599-500-818
*פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
חיפוש
דלג על חיפוש

אופן קבלת שובר להכשרה מקצועית

תנאים לקבלת שובר


 

פונה העונה על כל הדרישות שלהלן:

 • משתייך לאחת מאוכלוסיות היעד.
 • לא השתתף בקורס להכשרה מקצועית במימון משרד העבודה במהלך 3 השנים האחרונות.
 • אינו מקבל סיוע למימון הקורס המבוקש על ידי משרד ממשלתי אחר (מלבד פיקדון הניתן על ידי הקרן לחיילים משוחררים).

בנוסף, הפונה עונה על אחת הדרישות שלהלן:

 • מי שאינו עובד ואשר קיבל הפניה מנומקת מאחד הגופים המפנים, בהתאם לטופס המצורף נספח ה'.
 • עובד בעבודה בלתי מקצועית שקיבל הפניה מנומקת מאחד הגופים המפנים בהתאם לטופס המצורף נספח ה' ואישור של נציג המשרד כי אכן מדובר בעבודה בלתי מקצועית. לעניין זה "עבודה בלתי מקצועית" – עבודה שאינה דורשת הכשרה מיוחדת.


                 הליך הגשת הבקשה לקבלת שובר  


מתן השובר להכשרה מקצועית ניתן ע"פ הכללים שנקבעו בהוראת הממונה על התעסוקה, אך ורק בהתייעצות, בהמלצה ובסיוע נציג הגוף המפנה אליו הגיע הפונה במטרה לקבל סיוע להשתלבות בעבודה וכולל את השלבים הבאים:

 • בדיקת זכאות הפונה לקבלת שובר.
 • בחירת המקצוע בו מעונין הפונה להשתלב.
 • איתור מוסד ההכשרה אשר יפעיל את הקורס למקצוע הנבחר.
 • בדיקת עמידת הקורס בתנאים שנקבעו, קורס מפוקח ו/או מוכר ע"י משרד ממשלתי. 
 • הגשת בקשה ע"י הגוף המפנה בלבד לחברה המנהלת לקבלת שובר לסבסוד שכר הלימוד לאותו קורס.
 • החברה המנהלת תבחן את הבקשה ותאשר שובר בהתאם לכל כללי הזכאות שנקבעו בהוראה ובכפוף לתקציב המשרד.  

 

 

 

 

 
 
עבור לתוכן העמוד