כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
סגירה
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
לפרטים נוספים התקשרו
1599-500-818
*פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
חיפוש
דלג על חיפוש

תכניות תב"ת - תנופה בתעסוקה

שם רכז טלפון במשרד דוא"ל
רכזת ארצית מייס מסאלחה 02-6557168 MaysMa@jdc.org
תכניות תעסוקה למבוגרים/אמצע דרך  גלי קובו 02-6557215 gallyco@jdc.crg
 מרכז להכוון תעסוקתי- מזרח ירושלים וופא איוב 02-5671715 wafaayub@gmail.com
אסירים משוחררים ענבל פיש 02-6557985 InbalFi@jdc.org
תכנית חנוך- לחברה החרדית יצחק טרכטנגוט 02-6557148 ItschakTr@jdc.org.il

עבור לתוכן העמוד