כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818

עובד עצמאי

אדם אשר החל לפעול כעבוד עצמאי בתחום המקצועי בו הוא הוכשר לא יותר מ13 חודשים מיום סיום ההכשרה

  • אישור עוסק/עסק פטור מרשות המיסים בגין פתיחת עסק הכולל את שם העסק.
  • אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון.
  • דו"ח רואה חשבון או אישור של יועץ מס או חשבוניות/קבלות המאשרים כי סכום הכנסות העסק בפרק זמן של 4 חודשים מצטברים (לא בהכרח רציפים), יהיה פעמיים שכר מינימום לפחות.
עבור לתוכן העמוד