כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
סגירה
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
לפרטים נוספים התקשרו
1599-500-818
*פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
חיפוש
דלג על חיפוש

שאלות ותשובות

שאלות/תשובות "שוברים להכשרה מקצועית"

 

1.      שאלה : מהי תכנית השוברים?

תשובה: תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסי הכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה.

מסלול זה מאפשר לפונה מאחת אוכלוסיות היעד לחצ/י כאן, לקבל הכשרה מקצועית במקצוע אותו בחר ללמוד באמצעות שובר אישי וחד-פעמי המזכה במימון חלקי של שכר הלימוד ובמענק השמה לאחר שישתלב בעבודה בתחום אותו למד.

התכנית מאפשרת בחירה מתוך מגוון קורסים וכוללת בין היתר אפשרות הכשרה בענפים הבאים: בניין וסביבה, תחבורה, מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, ריתוך, מקצועות הסיעוד, גרפיקה ודפוס ועוד.

 

2.      שאלה : למי אני פונה על מנת להגיש בקשה לקבלת שובר להכשרה מקצועית?

תשובה: בקשה לשובר תוגש ע"י גוף מפנה בלבד, באמצעות מערכת מקוונת להגשת שובר ובצירוף המסמכים הנדרשים, לרשימת הגופים המפנים בפריסה ארצית לחצ/י כאן.

 

3.      שאלה: אני מעוניין להצטרף לתוכנית השוברים, איך אדע לאיזו אוכלוסייה אני שייך?

תשובה: לפירוט אוכלוסיות היעד לחצ/י כאן.

 

4.      שאלה: איזה קורסים ניתן ללמוד במסגרת תכנית השוברים?

תשובה: כל קורס שעומד בקריטריונים הבאים:

1.      משכו אינו עולה על 12 חודשים.

2.      מוכוון תעסוקה ובסיומו המשתתף מקבל תעודת סיום קורס.

3.      הקורס בפיקוח והכרה של האגף או של משרדי ממשלה אחרים (לא כולל קורסים המוכרים לצורך גמול השתלמות של עובדים בלבד).

 

5.      שאלה: אישור פיקוח/הכרה לקורס – ממי ניתן לקבל?

תשובה: אישור פיקוח ע"י משרד ממשלתי לקורס הוא תנאי הכרחי על מנת לקבל שובר להכשרה מקצועית. את אישורי הפיקוח/הכרה ניתן לקבל במוסד הלימודים שבו מתבצע הקורס.

 

6.      שאלה: נאמר לי ע"י הגוף מפנה שהבקשה לשובר הוגשה אך היא לא קיימת במערכת?

תשובה: במקרה שהבקשה לא הועלתה למערכת, יש לפנות לגוף המפנה שדרכו הוגשה הבקשה. ניתן לעקוב אחר הבקשה באמצעות הקישור הבא: (קישור לאזור האישי).

 

7.      שאלה: קיבלתי הודעה שהבקשה לשובר נמצאת בסטטוס השלמת פרטים, מה עליי לעשות?

תשובה: הבקשה נמצאת בסטטוס השלמת פרטים כיוון שחסרים מסמכים מלאים ותקינים בבקשה לשובר. הטיפול בהשלמת פרטים מתבצע  רק באמצעות הגוף המפנה, להמשך טיפול בבקשה יש ליצור קשר עם הגוף המפנה.

 

שוברים 

 

8.      שאלה: אושר לי שובר, מתי ואיך עליי להגיש בקשות להחזרי תשלומים?

תשובה: החזרי התשלומים מתבצעים לאחר אישור השובר ועם תחילת הלימודים. החזרי התשלומים בגין הסיוע בשכר לימוד יבוצעו בשלוש אבני דרך, לכל אבן דרך לוח זמנים מוגדר ואסמכתאות שיש לצרף. תשלום רביעי מתבצע עבור השתלבותך בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה. לפירוט אודות אופן מימוש השובר לחצ/י כאן.

 

9.      שאלה: קיבלתי שובר להכשרה מקצועית אך לא סיימתי את ההכשרה, האם אני יכול לקבל שובר נוסף?

 

תשובה: בדיקת זכאות לקבלת שובר נוסף נבחנת באמצעות הגוף המפנה. בהתאם להוראה ניתן לקבל שובר נוסף, פעם אחת בלבד במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד אישור הבקשה המקורית. בכפוף לשני התנאים הבאים:

א.     למשתתף לא שולמו התשלומים השני והשלישי.

ב.     התשלום שכבר שולם לו יקוזז מסך התשלום המגיע לו עבור הקורס החדש אותו התחיל.

 

10.  שאלה: קיבלתי הודעה על מעקב אחר שובר לימודים להכשרה מקצועית ובדיקת מימוש זכאותי. מה זה אומר?  

תשובה: הודעה זו יוצאת אל המשתתפים לאחר שלא התבצעה בתיק המשתתף במשך כשלושה חודשים והודעה זו משמשת כתזכורת עבורך לבדיקת זכאות למימוש החזרי התשלומים ולעמידה בזמנים. 

 

11.  שאלה: האם אישור סיום לימודים בהצלחה יתקבל עבור החזר תשלום שלישי?

תשובה: תשלום שלישי ישולם עם סיום הקורס בהצלחה והצגת תעודת סיום לימודים ובהתאם לסעיף שנקבע בהוראה 5.2.3.3 לרבות האסמכתאות הנדרשות.

 

12.  שאלה: התחלתי לעבוד במקצוע שבו אני לומד במהלך הקורס, האם אוכל לקבל מענק השמה על סמך חודשים אלו?

תשובה: מענק ההשמה יינתן לאחר הוכחה כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה והחל את עבודתו תוך תשעה חודשים מתאריך סיום הקורס בהצלחה עבור 4 חודשי עבודה. לפרטים נוספים עבור שכיר/עצמאי לחצ/י כאן.

 

תשלומים

13.  שאלה: מהו אישור ניהול חשבון בנק?

תשובה: לצורך החזרי התשלומים יש להמציא מהבנק  אישור ניהול חשבון בנק, זהו מסמך בנקאי עם פרטי חשבון הבנק המלאים של הלקוח.

 

 

14.  שאלה: האם ניתן להעביר את החזרי התשלומים לחשבון בנק שאינו רשום על שמי?

תשובה: החזרי התשלומים יעשו אך ורק לחשבון המשתתף. במקרים חריגים שהמשתתף ונציג הגוף המפנה יצהירו ולאחר שניתן לכך אישור ע"י נציג המשרד, בהתאם לאמור בנספח ב', כי מצבו הכלכלי של המשתתף לא מאפשר להעביר לחשבונו את התשלום, מטעמים כגון : חשבון מעוקל, חשבון לא פעיל, סירוב הבנק למתן המחאות או כרטיסי אשראי או טעם דומה, יעשה התשלום לחשבון מוס"ל.

 

דחיית בקשה וביטול שובר

15.  שאלה: הודיעו לי שהבקשה לשובר שלי נדחתה/השובר שלי מבוטל, האם ניתן להגיש על כך ערעור?

תשובה: הפונה או המשתתף רשאי לפנות בכתב באמצעות הגוף המפנה לנציג המשרד, תוך 30 יום מקבלת הודעה על אי עמידתו בתנאי הזכאות לקבלת שובר לרבות אי עמידה באבני הדרך לתשלום או ביטול שובר. על גבי טופס חתום ומאושר ע"י המשתתף ונציג הגוף המפנה.

שאלות כלליות:

16.  שאלה: קבלתי מענק התמדה בעבודה מתכנית אחרת, האם אני זכאי לקבל מענק השמה?

תשובה: משתתף לא יוכל להיות זכאי למענק ההשמה על פי הוראה זו אם הוא זכאי למענק התמדה מטעם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה על פי מבחני התמיכה "מבחנים למתן תמיכות לפי הוראת תכ"מ 6.2 של משרד העבודה, לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית במקצועות הנדרשים, שהתקיימו בשנת 2012 בפיקוח המשרד, והשתלבו בעבודה בתחום מקצועות הקורסים בהם הוכשרו" וכפי שיעודכנו מעת לעת )להלן "המבחנים"(. מי – שעונה להגדרות הזכאות של המבחנים לקבלת מענק ההתמדה צריך לפנות ישירות על פי מבחנים אלו ואם יפנה לחברה לקבלת מענק השמה על פי הוראה זו, יסורב מטעם זה ויופנה על ידי החברה, להגשת בקשה מתאימה. יובהר, כי משתתף יהיה זכאי לקבל דמי קיום בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות הקבועים במבחנים למתן תמיכות לפי הוראת תכ"מ 6.2 של משרד העבודה, ללומדים בקורסי הכשרה מקצועית במקצועות הנדרשים בשנת 2013 , אשר מתבצעים במימון משרד העבודה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 

19. שאלה: מהם הם המקצועות הנדרשים ואילו הטבות מקנים?

תשובה: בחירה במקצוע נדרש מקנה 5% תוספת לאחוז מימון הקורס מגובה שכר הלימוד או מגובה שכר הלימוד המקסימלי 9000 ₪, הנמוך מבין השניים. לרשימת המקצועות הנדרשים לחצ/י כאן.

 

20. שאלה: אני מקבל דמי אבטלה /הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי ואני מעוניין בשובר ללימודי הכשרה מקצועית. האם ניתן לקבל?

תשובה: פונה אשר מקבל דמי אבטלה /הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי ומעוניין בקבלת שובר להכשרה מקצועית יפנה לשירות התעסוקה על מנת לקבל הכוונה ולבדוק את זכאותו. לפרטי הקשר של הגופים המפנים לחצ/י כאן.

 

 

עבור לתוכן העמוד