כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
סגירה
* פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
לפרטים נוספים התקשרו
1599-500-818
*פוני משרד התחבורה השתלמות תקן מטענים נא לא לפנות לשירות לקוחות
חיפוש
דלג על חיפוש

חישוב גובה שובר

אחוז המימון המתקבל         

 
 חרדים

יוצאים בשאלה

מיעוטים

אנשים עם מוגבלויות

יוצאי אתיופיה

צעירים בסיכון

מטופלים בקצה הרצף

אסירים משוחררים

תכנית תעסוקה

הורה עצמאי

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי

אוכלוסיה אחרת - תכניות תעסוקה – רווחה

מקצוע בעל אופק תעסוקתי גבוה (נדרש): 90%
מקצוע בעל אופק תעסוקתי בינוני:80%
מענק השמה : 2,000 ש"ח
דורשי עבודה מופנים ע"י שרות התעסוקה
דורשי עבודה בני 45 פלוס
תושבי ישובים ואזורים בעלי עדיפות לאומית
עולה חדש שאינו יוצא אתיופיה
 
מקצוע בעל אופק תעסוקתי גבוה (נדרש): 85%
מקצוע בעל אופק תעסוקתי בינוני:65%
מענק השמה : 2,000 ש"ח
 

  

**גובה שכר לימוד מקסמיאלי לחישוב המימון: עפ"י תקרת תקצוב שנקבעה לקורס או עלות הקורס בפועל, לפי הנמוך מביניהם.

***3 אבני הדרך הראשונות יחולקו בסכומים שווים.

****על בקשות שהוגשו עד ליום 27.10.2020 תחול הוראת הממונה על התעסוקה שהייתה בתוקף במועד הגשתן.  

  


  אופן מימוש השובר


 

תשלום ראשון - ישולם לאחר שהמשתתף החל את לימודיו בקורס. בצירוף נספח ו', אישור על רישומו בקורס וקבלה על גובה התשלום ששילם לבית הספר עבור הקורס, לא יאוחר מ-45 יום קלנדאריים מיום תחילת הקורס.

 

תשלום שני - ישולם לאחר תום מחצית משך הקורס, ובתנאי שהמשתתף נכח בלפחות 85% משעות הלימוד שהתקיימו עד לאותו מועד. בצירוף נספח ו'1 ואישור נוכחות, לא יאחור מ-30 יום קלנדאריים מתום מחצית משך הקורס.

 

תשלום שלישי - ישולם עם סיום הקורס בהצלחה והצגה של תעודת סיום הקורס, בצירוף נספח ו'2, עד 9 חודשים מיום סיום הקורס.

 

מענק השמה - ישולם לאחר סיום הקורס בהצלחה, בצירוף נספח ו'3 ולאחר שהוכח כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה כ עובד שכיר או כ עובד עצמאי . תוך לא יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס.

 

 
 

עבור לתוכן העמוד